Εισήγηση για το καλάθι Αγροτικών προϊόντων

ΘΕΜΑ «Αγροτική Ανάπτυξη και το καλάθι των αγροτικών προϊόντων στη Δυτική Ελλάδα».

ΕΙΣΗΣΗΣΗ :

Έξι μήνες μετά την πρώτη συνεδρίαση του περιφερειακού μας συμβουλίου με θέμα την αγροτική ανάπτυξη και το καλάθι αγροτικών προϊόντων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με Read more

Read more