Πρωτογενής Παραγωγή

Η αναβάθμιση της Δυτικής Ελλάδας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αναδιάταξη του πρωτογενούς τομέα. Εκμεταλλευόμαστε τα ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα και ενδυναμώνουμε τη θέση του γεωργού, του κτηνοτρόφου, του ιχθυοπαραγωγού.