Πολιτισμός & Τουρισμός

Αξιοποιούμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της Περιφέρειάς μας, τις ιστορικές αναφορές & το φυσικό κάλλος της. Δημιουργούμε μία μοναδική διακριτή ταυτότητα, δίνοντάς της την παγκόσμια ακτινοβολία που της αξίζει.