Πολιτισμός-Τουρισμός

Με μια νέα τουριστική ταυτότητα που αντανακλά την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας βγάζουμε από την αφάνεια την Δυτική Ελλάδα. Της δίνουμε την παγκόσμια ακτινοβολία που της αξίζει