Επιχειρηματικότητα & Επενδύσεις

Αναβαθμίζουμε επιχειρηματικά την ΠΔΕ. Με επενδυτικά έργα και
ενίσχυση της ρευστότητας στηρίζουμε την τοπική οικονομία. Προσελκύουμε επενδύσεις. Προκαλούμε νέες θέσεις εργασίας.