Δυτική Ελλάδα 2030

Με επενδυτικά έργα και έργα καθημερινότητας εξασφαλίζουμε νέες θέσεις εργασίας δημιουργώντας την Δυτική Ελλάδα του μέλλοντος