Δυτική Ελλάδα 2030

Κοιτάζουμε μπροστά. Δρομολογούμε έργα που βάζουν τέλος στην εγκατάλειψη και εκσυγχρονίζουν τον τόπο μας. Χωρίς εκπτώσεις και αβέβαια βήματα. Με αληθινά χρονοδιαγράμματα και εφαρμόσιμα σχέδια.