Ψηφιακή Ημερίδα Διαβούλευσης για τη νέα Προγραμματική περίοδο 2021-2027