Υπογραφή συμφώνου συνεργασίας για την ανάπλαση αθλητικών εγκαταστάσεων