Υπογραφή καταστατικού για τις ενεργειακές κοινότητες από τον Ν. Φαρμάκη