ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ