ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027