Πρωτοβουλίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τον Covid-19