Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Η επόμενη μέρα | Royal Patras | 29.11.2018