Παρέμβαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας στη θεματική ενότητα “Περιφερειακή πολιτική και νέες υποδομές”