ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ “2η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΔΕ”