Ομιλία Ν. Φαρμάκη στο Delphi Economic Forum «Περιφερειακή Διακυβέρνηση: Η επόμενη μέρα»