ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ | OLYMPIA FORUM III: ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ