ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ | ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΕΒΑ