ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ | ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠ.ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ