ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ Ι ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ (ΜΑΚΡΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ)