ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ Ι ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΗΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ