ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ Ι ΣΤΟ ACTION 24 ME TON NIKO ΥΠΟΦΑΝΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΙΛΕΝΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ