ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ Ι ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ ΤΟΥ “ΠΑΠΠΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ”