ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ Ι ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ EΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (RIS3) «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» 2021-2027