ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ Ι ΚΑΛΑΝΤΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΠΑΤΡΩΝ