ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ Ι ΚΑΛΑΝΤΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ “ΑΕΤΟΙ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ”