ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ Ι “ΕΣΠΑ ΚΙ ΕΓΙΝΕ” ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ