ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ Ι ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΡΩΗΝ ΗΛΕΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥ