ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ Ι ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ ΣΥΡΙΑ