ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ Ι ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ (29/5-4/6)