ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ Ι ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ (03/04-09/04)