ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ| ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ “ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ, ΝΕΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΑ