ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ| ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ 116 Π.Μ. ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ