ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ | ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΠΡΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ Ι.Μ.ΠΑΤΡΩΝ