Επίσκεψη κας Αγγελοπούλου – Δασκαλάκη στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας