Σύμβαση για μελέτη οριοθέτησης – διευθέτησης του ποταμού Ενιπέα

Στην εκπόνηση μελέτης οριοθετήσεων και έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στον ποταμό Ενιπέα και καθ’ όλο το μήκος αυτού, προχωρά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έπειτα από την υπογραφή σύμβασης στην οποία προχώρησε σήμερα, Τρίτη 23 Μαΐου 2023, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, με τον ανάδοχο του έργου.

Η παρούσα μελέτη αφορά στην πλήρη μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης του ποταμού Ενιπέα στο μήκος της πεδινής κοίτης αυτού από τις εκβολές του στον Αλφειό ποταμό έως το τμήμα τουποταμού που διέρχεται παράλληλα στον υφιστάμενο δημοτικό δρόμο προς τον οικισμό Νεράιδα καιπριν τη γέφυρα Νεράιδας, μη συμπεριλαμβανομένου του ενδιάμεσου τμήματος του ποταμού από τηθέση διέλευσης της αρδευτικής διώρυγας περιοχής Σαλμώνης έως τη θέση διέλευσης της Ε.Ο Πύργου-Αρχ. Ολυμπίας για το οποίο ήδη εκπονείται μελέτη στα πλαίσια σύμβασης ενταγμένης στο επενδυτικόΠρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας χρηματοδοτούμενο από ΚΑΠ. Το εκτιμώμενο προς μελέτη μήκος του ποταμού ανέρχεται συνολικά σε περίπου 16,30 Km.

Καθ’ όλο αυτό το μήκος του ποταμού έχουν παρατηρηθεί στο παρελθόν, και μάλιστα με συχνή επανάληψη, πλημμυρικά φαινόμενα με σημαντικές επιπτώσεις στις παρόχθιες εκτάσεις,οι οποίες χαρακτηρίζονται από ανεπτυγμένες ανθρωπογενείς δραστηριότητες (διάσπαρτες οικίες ,καλλιεργήσιμες εκτάσεις κλπ), το δε τμήμα του ποταμού από τη γέφυρα του επαρχιακού δρόμου Λαντζόι-Χελιδόνι (γέφυρα περιοχής «Γραμματικού») και ανάντη οδεύει παράλληλα στο μοναδικήδρόμο που εξυπηρετεί τον οικισμό Νεράιδα και έχει ήδη υποστεί βλάβες λόγω πρανικών διαβρώσεων στον ποταμό, με ορατό τον κίνδυνο αποκοπής της πρόσβασης στον οικισμό.

Στόχος της μελέτης είναι να προκύψει η πλέον πρόσφορη, από πλευράςασφαλείας, οικονομικότητας και περιβαλλοντικών επιπτώσεων, λύση στο πλαίσιο της ορθολογικής διαχείρισης του πλημμυρικού κινδύνου στην περιοχή του έργου. Με τη μελέτη θα προετοιμαστεί προς υλοποίηση έργο του οποίου η κατασκευή αναμένεται να αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής για το σύνολο των κατοίκων που ζουνπαράπλευρα του ποταμού Ενιπέα και να συντελέσει στην αύξηση του αισθήματος ασφαλείας τωνκατοίκων και επισκεπτών της περιοχής, λόγω των αντιπλημμυρικών έργων

Το έργο είναι προϋπολογισμού 939.809,64 ευρώ.