Στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με 496.000 ευρώ, η αποκατάσταση του ΧΑΔΑ Δ.Ε. Αιγείρας

Ένα ακόμα έργο μείζονος κοινωνικής και περιβαλλοντικής αξίας για την περιοχή της Αιγιάλειας, αλλά και για το σύνολο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης, καθώς στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της ΠΔΕ εντάχθηκε το έργο «Αποκατάσταση Χώρου Ανεξέλεγκτης Απόρριψης Αποβλήτων Δ.Ε. Αιγείρας Δήμου Αιγιάλειας» με προϋπολογισμό 496.000,67 ευρώ.

Το έργο αποσκοπεί στην υλοποίηση των απαραίτητων παρεμβάσεων αποκατάστασης του χώρου ανεξέλεγκτης απόρριψης απορριμμάτων στη θέση Κακιχούνι. Η έκταση της «ρυπασμένης» επιφάνειας είναι περίπου 8,8 στρέμματα και χωροθετείται βόρεια του περιφραγμένου ΧΥΤΑ Αιγείρας.

Προβλέπονται οι εξής εργασίες: Κατασκευή έργων τελικής κάλυψης στη συνολική έκταση, έργα απαγωγής βιοαερίου, έργα διαχείρισης ομβρίων, έργα διαχείρισης στραγγισμάτων, καθώς και περιοδική επιθεώρηση του χώρου για τυχόν παράνομες αποθέσεις απορριμμάτων. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι ο Δήμος Αιγιάλειας, ενώ σημειώνεται πως αναμένεται η κατάθεση της σχετικής μελέτης από το Φορέα Διαχείρισης Αποβλήτων Αχαΐας.

«Η προστασία του περιβάλλοντος και η θωράκισή του από φυσικές καταστροφές, σε συνδυασμό με τη μόνιμη και αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων με σύγχρονο τρόπο, αποτελούν προτεραιότητες για τη Δυτική Ελλάδα, για τις οποίες η Περιφερειακή Αρχή καταβάλλει διαρκείς και μεγάλες προσπάθειες, ώστε να αφήσουμε οριστικά πίσω μας το γκρίζο παρελθόν. Με το συγκεκριμένο έργο γίνεται άλλο ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, σε συνεργασία με το Δήμο Αιγιάλειας και το Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Μέρα με τη μέρα φτιάχνουμε ένα πιο όμορφο και πιο υγιεινό μέλλον για όλους» δήλωσε ο Περιφερειάρχης, Νεκτάριος Φαρμάκης.