Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα»

Αξιοποιούμε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Δυτικής Ελλάδας, προωθώντας δράσεις και έργα για την ανάπτυξη αλλά και τη βελτίωση της καθημερινότητάς μας.