Τα σχόλια, οι προτάσεις και οι επισημάνσεις σας αποτελούν χρήσιμο οδηγό για την υλοποίηση του οράματός μας.  Συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα, έχετε λόγο στο έργο μας.

  Σε ποιους από τους παρακάτω τομείς πιστεύετε ότι υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις στην Περιφέρεια μας

  Σε ποιους από τους παρακάτω τομείς πιστεύετε ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην Περιφέρεια μας

  Πόσο ικανοποιημένος/η είσtε από:

  Τα έργα που έχουν γίνει στην περιοχή σας από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

  Τις δυνατότητες που παρέχει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για προσωπική σας ωφέλεια (προγράμματα για την στήριξη της επιχειρηματικότητας, κ.α.)

  Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα έργα που γνωρίζετε ότι υλοποιούνται από τη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, θα λέγατε ότι βοήθησαν στην ανάπτυξη της περιοχής σας;