Επιχειρηματικότητα & Επενδύσεις

Αναβαθμίζουμε επιχειρηματικά την ΠΔΕ. Με επενδυτικά έργα και ενίσχυση της ρευστότητας στηρίζουμε την τοπική οικονομία. Προσελκύουμε επενδύσεις. Προκαλούμε νέες θέσεις εργασίας.