Γραφείο Περιφερειάρχη

    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

    ΝΕΟ Πατρών - Αθηνών 32, 26441, Πάτρα

    Τηλ .: 2613613501

    Email : admin@nefarmakis.gr

                 grafeio.pde@pde.gov.gr