Έκτακτες Ανάγκες

Θωρακιζόμαστε απέναντι στις απειλές της κλιματικής κρίσης με όλες μας τις δυνάμεις, με συνεχή
ετοιμότητα και προληπτικό σχεδιασμό. Δίπλα σε όλους σε κάθε κρίσιμη​ στιγμή.